Klanten

Collectief KLEI werkt(e) aan verschillende opdrachten voor veel verschillende bedrijven en instellingen. Om je een idee te geven van wat we allemaal doen, geven we je hierbij een inkijkje in onze etalage.

Voor stichting Sint Josephscholen in Nijmegen begeleidde Collectief KLEI het gehele proces van het ontwikkelen van een nieuwe strategische visie. Dat deden we door het organiseren en begeleiden van leiderschapsbijeenkomsten, meetings met interne en externe stakeholders en tweedaagse bijeenkomsten voor alle leidinggevenden. KLEI maakte ook het uiteindelijke visiedocument (tekst, vormgeving en fotografie) voor Josephscholen.

Voor de stichting RVN@ en het Werkbedrijf Rijk Van Nijmegen organiseerden we het festival Experimenteer. Een experimentele nieuwjaarsborrel in de vorm van een interactief festival voor ondernemers en maatschappelijke instellingen in het Rijk van Nijmegen. Een festival binnen een onverwachte context met veel ruimte voor ontmoeting en verbinding door creatieve optredens, lezingen en interactieve workshops.

Binnenspeeltuin Pret Inn te Heumen ondersteunden we met een multidisciplinair team. Samen met de eigenaar zorgden we voor doorontwikkeling van de organisatie en begeleidden het managementteam daarbij. Een mix aan online en offline campagnes zorgden voor een grote groei in naamsbekendheid en locatiebezoeken.

Voor Stichting Wiek-II begeleidden we het samenwerkingsproces bij een aanbestedingstraject voor de levering van duurzame energie aan gemeenten in de regio Arnhem/Nijmegen. (Vrijwillige) leden van verschillende energiecoöperaties werkten samen met een projectontwikkelaar en een energieleverancier om een aanbod te doen dat paste bij de regio. KLEI verzorgden de interne communicatie en coördineerde het samenwerkingsproces. Tevens brachten we advies uit over de externe communicatie. 

KLEI helpt Oorlogsmuseum Overloon meer bezoekers te trekken, en haar verhaal over de tweede wereldoorlog bij meer mensen onder de aandacht te brengen. Daarvoor zetten we onder andere Google Ads, web analytics en websiteoptimalisatie in.

Collectief KLEI heeft in 2019 Helicon MBO Nijmegen geholpen bij het bepalen van de inhoud van het Toekomst = groenfestival voor zakelijke klanten en het vergroten van hun zakelijke en lokale netwerk. Binnen Helicon MBO Nijmegen hebben we opgehaald hoe zij de toekomst van groen onderwijs zien. Daarnaast hebben we samenwerkingspartners, met name stagebedrijven, geïnterviewd. Alle verzamelde input hebben we benut voor het invullen van de campagne, gericht op meerdere doelgroepen. Op 5 oktober kwamen ruim 600 bezoekers naar het Toekomst = groen festival.

In 2020 fungeerde collectief KLEI voor de gemeente Nijmegen als kwartiermaker van de citymarketing voor de stad. Om te komen tot een uitvoeringsagenda citymarketing interviewden we stakeholders uit verschillende sectoren en organiseerden we co-creatie sessies met ondernemers uit de Bruisende Binnenstad en bedrijven en instellingen uit de Health & High Tech sector. De ideeën die hieruit voortkwamen vertaalden we naar een uitvoeringsagenda richting 2030.