Daarom Klei

Samenwerken is de sleutel van deze tijd. Binnen organisaties, maar ook in onze samenleving en economie. Samenwerken in nieuwe vormen ook.

Zoals het collectief Klei.

Wij zijn een groep van 26 ZZP’ers, over heel Nederland verspreid, met een vracht aan ervaring op vijf kennisgebieden: organisatie, marketing, communicatie, sales en leiderschap.

Een hecht collectief dat werkt als een ecosysteem; het vormt zich naar gelang het vraagstuk van een bedrijf of instelling. Het startpunt is vaak een Klei-sessie met enkele teamleden. Een ontmoeting met Klei met een dubbele werking: als persoonlijke kennismaking en als verkenning op inhoud. Garantie: prikkelende vragen.

Bij elke opdracht worden taken verdeeld binnen een daarvoor samengesteld team, met steeds een eindverantwoordelijke projectleider. We zetten een strategie op poten, groter dan een enkele discipline. Want: alles hangt met alles samen.

Vervolgens coachen we op uitvoering van de strategie en ondersteunen of voeren zelf uit waar dat nodig is. Bij langere trajecten investeren we in onze eigen overbodigheid, door de opdrachtgever steeds meer zelf te laten doen.

Klei helpt. Als onderdeel van een strategie ontwikkelen we ook middelen, zoals websites, teamcoaching, social media, leiderschapstrainingen en meer. Altijd de keuze uit de beste professionals. Strategisch sterk en tegelijk praktisch. Ervaren rotten en jonge honden, zonder overheadkosten.

Om Klei nog meer tastbaar te maken hieronder enkele diensten, die wij inzetten binnen trajecten:

  • Sales: Toeval is kostbaar; structuur in je verkoop.

Door Toon van Mierlo en Shad Raouf

  • Presenteren: Persoonlijk als wapen in je leiderschap.

Door Jan Iedema en Ruud Linssen

  • Driedubbel kijken: Doorlichten van een bedrijf of organisatie vanuit drie kanten: leiderschap, cultuur en bedrijfsvoering.

Door Jan Schipper en Corné de Goeij

  • Organisatie in strategie: Een nieuwe geavanceerde tool helpt de strategie tot leven te wekken in je organisatie.

Door Jan Iedema en Corne de Goeij

  • Meer communicatie uit je organisatie:  je hebt alles al in huis wat je nodig hebt.

Door Pleun de Groot en Ruud Linssen