Daarom Klei

Het collectief Klei is een groep zelfstandige professionals met een vracht aan ervaring op vijf kennisgebieden: organisatie & strategie, marketing, communicatie, sales en leiderschap. Een hecht collectief dat werkt als een ecosysteem.

Bij elke opdracht worden taken verdeeld binnen een daarvoor samengesteld team, met steeds een eindverantwoordelijke projectleider. We zetten een strategie op poten, groter dan een enkele discipline. Want: alles hangt met alles samen. Vervolgens coachen we op uitvoering van de strategie en ondersteunen of voeren zelf uit waar dat nodig is. Bij langere trajecten investeren we in onze eigen overbodigheid. Als onderdeel van een strategie ontwikkelen we ook middelen, zoals websites, teamcoaching, social media, leiderschapstrainingen en meer.

Altijd de keuze uit de beste professionals. Strategisch sterk en tegelijk praktisch. Ervaren rotten en jonge honden, zonder overhead.

Veelgestelde vragen

Wat is KLEI?

KLEI is een netwerk, bestaande uit een vaste kerngroep van denkers, doeners en durfals, met daar omheen een zwerm van zo’n honderd andere zelfstandige professionals, die de competenties, kennis en vaardigheden verenigen waarnaar jij op zoek bent.

Wij richten ons op vijf werkvelden: organisatie, marketing, communicatie, leiderschap en sales. Zoek je als klant ondersteuning op een, of juist méér van die terreinen, dan moet je bij ons zijn. Of het nou op strategisch, tactisch of operationeel niveau is: wij helpen je verder.

We doen strategisch organisatieonderzoek, coachen en adviseren organisaties op strategisch niveau, verzorgen strategische communicatie- en marketingtrajecten maar máken, dóen en begeleiden ook wat we samen met jou bedenken. Teamcoaching, vormgeving, tekstschrijven, fotografie, online marketing, e-commerce advies, digitale managementondersteuning, gedragsverandering, datamanagement, software- en webdevelopment en projectbegeleiding. Jij vraagt het. Wij doen het. 

WijzijnvanKLEI. Vormbaar, kneedbaar én robuust. KLEI past zich aan én is een stevig fundament. KLEI is vruchtbare grond, waarin wortels kunnen gedijen én stevig verankerd zijn.

WijzijnvanKLEI: ons collectief is onze kracht. En omgekeerd.

Wat kan KLEI?

KLEI kan veel, want is oneindig groot of klein. KLEI kan op elk gewenst terrein ondersteunen, en houdt de vinger voortdurend aan de pols van maatschappelijke ontwikkelingen en speelt daarop in. Transities hebben onze bijzondere belangstelling. Op dit moment wordt kennis rond actuele transitiegebieden als duurzame energie en circulaire economie in hoog tempo opgebouwd. Maar ook andere maatschappelijke transities of ‘kantelingen’ bij bedrijven zitten in ons blikveld.

Wij werken vanuit een gedeelde visie: een integrale aanpak. We kijken wat jij als klant nodig hebt en baseren daarop de grootte en samenstelling van het team.

Voor wie werkt KLEI?

Voor iedereen die het bereiken van resultaat wil koppelen aan een verrassende, out of the box-aanpak, gebaseerd op co-creatie. KLEI levert dus altijd maatwerk.

KLEI werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers, zowel voor grote en kleine bedrijven als voor non-profit-organisaties in het onderwijs, zorg en welzijn, leisure, culturele sector en (semi-)overheid. De individuele KLEI’ers hebben jarenlange ervaring (sommigen meer dan 20-25 jaar) in hun vak. 

KLEI heeft sinds haar oprichting in 2016 al veel gezamenlijke opdrachten uitgevoerd; het is een hecht collectief met professionals die volledig op elkaar zijn ingespeeld. 

Wanneer kan KLEI helpen?

Zoek je resultaatgerichte, creatieve ondersteuning op het vlak van organisatie, marketing, communicatie, leiderschap en sales of juist op de vlakken waar deze werkterreinen elkaar raken, dan is KLEI de juiste partner. 

KLEI werkt, samen met jou, jouw team en jouw collega’s aan het realiseren van jouw (zakelijke) doelstellingen. Sámen, omdat we ‘co-creatie’ niet zien als een goed-bekkend modewoord, maar als een leidend beginsel waar we heilig in geloven als de beste weg naar succes. Waarbij we out-of-the-box, en soms zelfs een beetje buiten je comfortzone, altijd de verdieping zoeken om dat succes duurzaam te laten zijn.

Wat is het voordeel van werken met KLEI?

KLEI verenigt meerdere werelden in één collectief. We brengen communicatie- én (online-)marketing én organisatie-advies én coaching onder één noemer. Plus de bijbehorende ICT/techniek: websites, webshops, webapplicaties, apps en nieuwe technieken als virtual reality of augmented reality. Je hebt als klant dus genoeg aan één telefoonnummer om een schat aan kennis en ervaring binnen te halen. 

We zijn zelfstandige professionals. Dat staat voor grote betrokkenheid, geen overheadkosten en kostenefficiëntie. We zijn flexibel in het indelen van onze tijd. Behalve flexibel is KLEI ook een hecht team; we zijn op elkaar ingespeeld en vertrouwen blindelings op competenties van elkaar. 

Vanuit deze basis worden de juiste mensen op het juiste moment ingezet, tot het moment dat we niet meer nodig zijn. Daar is onze inzet op gericht. Ervoor zorgen dat we overbodig worden. Dat jij het zelf kunt. Invoegen, toevoegen en uitvoegen, noemen we dat. 
Zo komen we tot de best mogelijke resultaten.   

Wat is de werkwijze van KLEI?

KLEI’ers werken op basis van gelijkwaardigheid, zowel met elkaar als met jou als klant. Per opdracht treedt een KLEI’er naar voren als hoofdaannemer, zodat je als klant één duidelijk aanspreekpunt en opdrachtnemer hebt.

Hij/zij krijgt een vraagstuk waar uiteenlopende kennis/expertise voor nodig is. Vanuit dat vraagstuk volgt kennismaking met het team met de juiste expertise. Dat kan een vrijblijvende strategiesessie zijn, waar echte vragen op tafel komen. Vanuit ons en het liefst ook vanuit de klant. Een goed gesprek dus. Op basis daarvan wordt samen met de opdrachtgever het traject uitgezet. 

Waar vind ik KLEI?

KLEI als bloeiend collectief zit overal. We hebben (tijdelijk) aan de Bijleveldsingel in Nijmegen een co-werkplek waar we elkaar ontmoeten om te overleggen, samen aan projecten te werken en af en toe eens te borrelen. Verder zijn wij waar het nodig is: het liefst bij jou in de organisatie!

Als je graag kennis wil maken met KLEI of je hebt vragen, dan kun je een mail sturen naar info@wijzijnvanKLEI.nl of je maakt direct contact met één van de KLEI’ers uit onze kerngroep, zie Team-pagina.

Is er een risico met het werken met KLEI als collectief van ZZP’ers?

Jazeker: het risico dat je nooit meer anders wil. Wij zijn wendbaar, snel, flexibel en op- en afschaalbaar. Vele parels die samen een hechte ketting vormen. We hebben een kerngroep met netwerk eromheen – altijd back-up, met meerdere mensen aan een project, etc. Waar er iemand uitvalt, ook de hoofdaannemer, is er altijd meteen vervanging. 

Kan ik KLEI eens voorproeven?

Dat kan. We kunnen je een strategie-sessie cadeau doen! Wat is zo’n sessie? Je hebt bijvoorbeeld een vraag, een uitdaging, en nog geen goed idee waar te beginnen. Afhankelijk van de aard van de vraag bezien we samen of zo’n gratis sessie zinvol is en komen we met twee of drie collega’s langs om anderhalf uur van gedachten te wisselen. 

Na deze sessie ben je al wat wijzer; we brengen een advies uit, vrijblijvend. Soms is het mogelijk om zelf al stappen te maken, soms wil je ook graag weten wat het kost om expertise van KLEI in te huren.

Nieuwsgierig geworden? Neem snel contact met ons op.